Văn hóa - Nghệ thuật

Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015

Thực hiện công văn số 1529/H42-P3 ngày 09/04/2015 của Cục Tham mưu Hậu cần - Kỹ thuật về việc triệu tập hạt nhân văn nghệ tham gia đội văn nghệ Tổng cục tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015. Công ty 19-5 đã cử hạt nhân văn nghệ tham gia đoàn nghệ thuật quần chúng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND khu vực I/2015.

Với chủ đề “70 năm CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ” Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND năm nay còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tôn vinh hình ảnh cao đẹp của cán bộ chiến sỹ Công an trung thành với Đảng, Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua Hội diễn nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; đánh giá chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của lực lượng CAND.

Hội diễn lần này đã được tổ chức thành công vòng sơ khảo tại 5 khu vực trong cả nước từ tháng 4 đến hết tháng 5/2015, với sự tham gia của 80 đoàn nghệ thuật quần chúng CAND và gần 300 diễn viên không chuyên, trình diễn 430 tiết mục.