Văn hóa - Nghệ thuật

Hội thao Hậu cần - Kỹ thuật Lần thứ VI, năm...

Đoàn vận động viên Công ty 19-5 tham gia Hội thao TDTT Hậu cần - Kỹ thuật Lần thứ VI, năm 2015 đã giành giải A toàn đoàn (Phía Nam), giải ba toàn đoàn (Phía Bắc) và nhiều giải nhì, giải ba cá nhân, tập thể.

Xem chi tiết

Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015

Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015 với chủ đề “70 năm CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”