Văn bản nội bộ

Thông Báo Về Việc Thanh Lý Hàng Hóa, Vật Tư Tồn Đọng

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Lãnh đạo Công ty và đại diện các phòng, ban, bộ phận trong việc kiểm tra, đánh giá và kết luận về thực trạng hàng hóa, vật tư tồn đọng;

Căn cứ quy định của pháp luật và quy định của Công ty liên quan đến việc thanh lý vật tư, tài sản.

Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an thông báo nội dung như sau:

- Thanh lý: Vải dựng canh tóc đầu cây đầu tấm TQ và HQ K1,1m tồn đọng.

Số lượng: 28.844,49 m

- Hình thức thanh lý: Bỏ thư chào giá cạnh tranh.

Thời hạn: Từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 11/12/2015.

- Thời điểm mở thư bỏ giá cạnh tranh: 10h ngày 12/12/2015.

Vậy Công ty thông báo để Quý vị trong và ngoài Công ty được biết, ai có nhu cầu muốn mua xin liên hệ với Phòng Kế hoạch - Vật tư, số điện thoại 04-38.547.088 (trong giờ làm việc). Người liên hệ trực tiếp:

Bà Vương Thị Thanh Hoài - Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư. SĐT: 0904.524.115

 

 

Nội dung thông báo căn cứ theo Công văn số 861/CT19-5; Ảnh minh họa: Sưu tầm