Văn bản nội bộ

Thông báo về việc thanh lý, hủy hàng hóa, vật tư tồn đọng lâu năm

Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an thông báo nội dung sau:

- Thanh lý Vải lót pê cô, vải chéo sọc 5434 và vải phin kẻ sọc 3925 tồn đọng.

- Hình thức thanh lý: bỏ thư chào giá cạnh tranh.

- Thời hạn: đến hết ngày 20/12/2016.

- Thời điểm mở thư bỏ giá cạnh tranh vào lúc 10h ngày 21/12/2016.

     Vậy Công ty thông báo để Quý vị trong và ngoài Công ty được biết, ai có nhu cầu muốn mua xin liên hệ với Phòng Kế hoạch Công ty, số điện thoại 04-38.547.088 (trong giờ làm việc), người liên hệ trực tiếp:

Bà Vương Thị Thanh Hoài - Trưởng Phòng Kế hoạch: 0904.524.115