Tin tức - Sự kiện

Ra mắt Cục Công nghiệp

Ra mắt Cục Quản lý công nghiệp an ninh và doanh nghiệp

Xem chi tiết

Thi viết tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam

Công ty 19-5 được nhận Giải A trong cuộc Thi viết tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam

Nhà Lãnh đạo xuất sắc năm 2014

Chủ tịch, Giám đốc Công ty 19-5 đạt danh hiệu 'Nhà Lãnh đạo xuất sắc'

Doanh nghiệp vì người lao động năm 2014

Công ty 19-5 vinh dự đạt danh hiệu 'Doanh nghiệp vì người lao động' năm 2014

Lễ khánh thành Khu Công nghiệp An ninh - Bộ Công...

Lễ khánh thành khu Công nghiệp An ninh, Bộ Công an tại An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội